It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Roztroušená skleróza je nemocí mnoha tváří a také celé řady mýtů, které mezi lidmi kolují. Pojďme společně vyvrátit ty nejčastější z nich. Vysvětlíme vám, jak je to s roztroušenou sklerózou ve skutečnosti, a že není třeba propadat panice a strachu. Nenechte se roztroušenou sklerózou ovládat a žijte nadále co nejvíce radostný a aktivní život.

Mýtus: Roztroušená skleróza je nemocí starých lidí1

S touto mylnou představou o roztroušené skleróze se u veřejnosti setkáváme velmi často.1 Ve skutečnosti ovšem RS může postihnout člověka v jakémkoliv věku, nejčastěji však mladé lidi ve věku od 20 do 40 let.2 Roztroušená skleróza navíc nemá nic společného se zapomínáním, jako je tomu například u stařecké sklerózy, s níž je právě RS obvykle zaměňována.1,3

Mýtus: Na roztroušenou sklerózu se brzy umírá1

Roztroušená skleróza je sice nevyléčitelná nemoc, což ale neznamená, že s ní nemůžete prožít dlouhý a plnohodnotný život. Moderní medicína už dnes dokáže výrazně snížit aktivitu nemoci a zpomalit její progresi.4 Důležitá je však včasná diagnóza, pravidelné sledování průběhu nemoci a aktivní spolupráce s lékaři.5

Mýtus: S roztroušenou sklerózou není možné mít děti1

I tento mýtus se zakládá na nepravdě. Nedovolte roztroušené skleróze, aby vám stála v cestě za vytouženým dítětem. Těhotenství nemá negativní vliv na průběh nemoci. Přesto je vhodné založení rodiny naplánovat a promluvit si dopředu s lékařem. Před otěhotněním by navíc měla být žena ve stabilizovaném stavu, minimálně rok neprodělat ataku.6 Obsáhlejší článek, který by vám pomohl zodpovědět některé vaše otázky týkající se RS a mateřství, najdete zde.

Mýtus: Roztroušenou sklerózu mohou zdědit i mé děti1

Roztroušená skleróza není striktně považována za dědičné onemocnění. Pravděpodobnost, že se objeví i u vašich dětí, je sice trochu vyšší než u běžné populace, ovšem stále se jedná o velmi nízké riziko. Nehledě na to, že možných spouštěčů roztroušené sklerózy může být hned několik. Například virová nebo bakteriální infekce, nedostatek vitamínu D či dlouhodobý stres a zátěž. Ani tyto příčiny však nelze na 100 % potvrdit.7

Mýtus: S roztroušenou sklerózou skončím na invalidním vozíku1

Roztroušená skleróza je nemocí mnoha tváří, u každého člověka se může projevovat jinak, a nelze proto říct, jak se bude dál vyvíjet.2 Někdo má problémy se zrakem, jiný s poruchou soustředění a další s udržením rovnováhy či s chůzí.8 Obtíže spojené s pohybem mohou vyžadovat postupem času podporu holí nebo berlí, ovšem na velmi obávaný invalidní vozík dojít ani nemusí.9

Mýtus: Cvičení s roztroušenou sklerózou je pro mě nebezpečné1

Naopak, zůstaňte aktivní a dělejte dále, co vás baví. Cvičení vám může pomoci zlepšit fyzickou i psychickou stránku těla. Navíc tak lze zmírnit únavu, depresi či řadu dalších projevů roztroušené sklerózy.10 Navštívit můžete i fyzioterapeuta, který vám ukáže, jaké cviky jsou vhodné právě pro vás. Cvičení dnes zvládnete bez problémů také z domova. Zde najdete několik jednoduchých instruktážních videí, při nichž si procvičíte různé části těla.

Mýtus: S roztroušenou sklerózou nemůžu chodit do práce1

Roztroušená skleróza neznamená nutně konec vaší profesní aktivity. Rozhodnutí je pouze a jen na vás, protože vy sami nejlépe víte, jak se cítíte. Vše si však dobře promyslete. Nadměrný pracovní stres může být spouštěčem ataky. Na druhou stranu, práce může přinášet nezávislost a pocit, že vás nemoc neovládá. Promluvte si proto se svým nadřízeným. Domluvte se na flexibilnější pracovní době, občasné práci z domova nebo lepším přizpůsobení pracovního prostoru.11 Více o skloubení práce a RS si přečtěte v tomto článku.

Roztroušená skleróza může sice zasahovat do různých částí vašeho života, ovládat vás však nemusí. Převezměte nad RS kontrolu, zůstaňte aktivní a dělejte to, co máte rádi.

Zdroje:

 1. WebMD. Myths and Facts About Multiple Sclerosis [online]. Dostupné z: https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/myths-facts-multiple-sclerosis#1
 2. MALINOVÁ, Renata a Klára NOVOTNÁ. Brožura pro pacienty. Vydání 2017.
 3. Náš člověk. Stařecká skleróza, senilita, demence [online]. Dostupné z: http://starecka-skleroza-senilita-demence.nasclovek.cz
 4. SLÁDKOVÁ, Vladimíra. Diagnostika roztroušené sklerózy, typické klinické příznaky [online]. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2015/05/07.pdf
 5. AIFP. Roztroušená skleróza [online]. Dostupné z: https://www.aifp.cz/cs/roztrousena-skleroza/
 6. ProSestru.cz. Roztroušená skleróza: dědičnost, těhotenství a péče o dítě [online]. Dostupné z: https://www.prosestru.cz/tema/roztrousena-skleroza/detail/roztrousena-skleroza-dedicnost-tehotenstvi-a-pece-o-dite-123198
 7. MELUZÍNOVÁ, Eva. Roztroušená skleróza. Psychiatrie pro praxi. 2008; 9(3): 108–11.
 8. NF Impuls. Příznaky roztroušené sklerózy [online]. Dostupné z: https://www.nfimpuls.cz/index.php/roztrousena-skleroza/o-roztrousene-skleroze/130-priznaky-roztrousene-sklerozy
 9. Aktivní život. Mýty a fakta o roztroušené skleróze: Co je a co není pravda? [online].Dostupné z. https://www.ereska-aktivne.cz/novinky/myty-a-fakta-o-roztrousene-skleroze-co-je-a-co-neni-pravda-432
 10. Aktivní život. Deset mýtů o roztroušené skleróze [online]. Dostupné z: https://www.ereska-aktivne.cz/novinky/deset-mytu-o-roztrousene-skleroze-235
 11. Living Like You. How to talk MS at work [online]. Dostupné z: https://www.livinglikeyou.com/article/how-to-talk-ms-at-work

 

Vítejte na webu zivotvhlavniroli.cz

Zajímá mě obsah pro pacienty s RS

Zajímá mě obsah pro pečující osoby