It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Až u 85–90 % lidí s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění rozvinou problémy s pohybem. Konkrétně se může jednat o motorické postižení končetin a ochrnutí poloviny těla. Řadí se sem také poruchy rovnováhy a třes, jež jsou způsobené poškozením části mozku nazývané mozeček. Výjimkou pak nejsou u roztroušené sklerózy ani závratě. Problémy s pohybem jsou vždy velmi psychicky náročné, i proto je třeba je řešit rychle. Zároveň také můžete předejít jejich výraznému zhoršování. Pomoci vám může fyzioterapie, která se zabývá především prevencí a léčbou poruch pohybového systému.1 Více o důležitosti pohybu a jak na něj efektivně najdete zde. Nyní se ale pojďme společně zblízka podívat na typy pohybových problémů.

Poruchy rovnováhy a třes

Roztroušená skleróza postihuje svým zánětlivým procesem mozeček, který je velmi důležitou součástí mozku. Je centrem, které má na starosti naši rovnováhu, a tedy i pohyb jako takový. Lidé s roztroušenou sklerózou tak mohou trpět nejistou chůzí, poruchami koordinace nebo rovnováhy, u níž je typická takzvaná „opilecká“ chůze s tahem ke stranám, nestejnou délkou kroků a tendencemi k pádu. Velmi limitující je také třes končetin, který se zpočátku projevuje „pouhou nešikovností“, například vypadáváním předmětů z rukou, rozléváním apod. Později však nabírá na síle a může být viníkem toho, že se sami nedokážeme třeba obléci. Mimo všechny tyto zmíněné projevy nesmíme zapomenout také na poruchu řeči a výslovnosti, jež rovněž souvisí s poruchou mozečku.1

Závratě spojené s poruchou rovnováhy

Potíže s rovnováhou mohou často doprovázet také závratě, jež se projevují nevolností, vrávoráním a celkově nejistotou. Můžete se cítit malátní a mít pocit, že se svět okolo vás točí, jako byste jeli na řetízkovém kolotoči. Tyto projevy se objevují například při vstávání.1

Poruchy hybnosti – motorické postižení končetin a ochrnutí poloviny těla 

Projev pojmenovaný jako motorické postižení končetin se projevuje neobratností, zpomalením pohybů, ale i jednostranným postižením horní a dolní končetiny. V pokročilých fázích onemocnění může nastat paraplegie, což je úplná ztráta hybnosti poloviny těla, obvykle obou dolních končetin. Ztráta hybnosti pak může vést k rozvoji proleženin a chorobnému stažení svalů, u nichž nedochází k uvolnění.2 Včasná diagnóza a vhodně nastavený léčebný postup může držet onemocnění pod kontrolou a tato fáze se vás ještě dlouho týkat nemusí. K tomu může pomoci i vaše aktivita, v tomto případě správný a pravidelný pohyb. O vhodné aktivitě právě pro vás si promluvte se svým ošetřujícím lékařem.

 

Zdroje:

  1. SLÁDKOVÁ, Vladimíra. Diagnostika roztroušené sklerózy, typické klinické příznaky. Medicína pro praxi [online]. 2015; 12(5): 236–242. Dostupné na: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2015/05/07.pdf
  2. Nadační fond Impuls. Příznaky roztroušené sklerózy. Dostupné na: https://www.nfimpuls.cz/index.php/roztrousena-skleroza/o-roztrousene-skleroze/130-priznaky-roztrousene-sklerozy

Vítejte na webu zivotvhlavniroli.cz

Zajímá mě obsah pro pacienty s RS

Zajímá mě obsah pro pečující osoby