It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Prvním projevem roztroušené sklerózy jsou u 15–20 % lidí problémy se zrakem.1 Za vším stojí zrakový nerv, který bývá v důsledku aktivity zánětu poškozen. Nemůže pak přenášet signály mezi očima a mozkem tak, jak má, čímž vznikají právě poruchy zraku.2 Za hlavní typy zrakových poruch u roztroušené sklerózy se považují zánět očního nervu (optická neuritida), dvojité vidění (diplopie), kmitavý pohyb očí (nystagmus) a zhoršení zraku vlivem horka (Uhthoffův fenomén).3

Zánět očního nervu aneb optická neuritida

Zánět očního nervu neboli optická neuritida se projevuje zhoršeným viděním, které má různé podoby. Od zamlžení obrazu různého stupně, kdy člověk vidí jakoby v mlze a nemůžete zaostřit, po výpadky zorného pole, se kterým může souviset ztráta periferního vidění. To se například projeví narážením do futer od dveří. Může se objevit také porucha barevného vidění až po kompletní ztrátu zraku. Rozvoj obtíží trvá hodiny až dny, není náhlý a doprovází ho silná bolest za okem.2 Většinou potíže odezní během pár dnů a vy máte za to, že je vše v pořádku. V těžších případech lékař může předepsat steroidy ve formě tablet nebo kapek do očí.1 Vzácnou komplikací při optické neuritidě, která se ale může objevit, je úplná ztráta zraku. Většinou se jedná o přechodnou ztrátu, ovšem tento projev při roztroušené skleróze se může i několikrát opakovat.2

Zánět očního nervu často stojí na samém počátku roztroušené sklerózy a bývá tak jedním z prvních projevů nemoci. Podstatné proto je nikdy neodkládat návštěvu očního lékaře, ať jsou problémy se zrakem jakékoli. Pokud je vám následně diagnostikována optická neuritida, počítejte s tím, že dostanete doporučení k neurologovi, který bude chtít přesně vědět, kdy se potíže objevily a zda se u vás vyskytly i nějaké jiné nevšední projevy. Včasná diagnóza je u roztroušené sklerózy naprosto zásadní, jelikož může při včasném zahájení léčby výrazně ovlivnit kvalitu života, na to nikdy nezapomeňte.4

Dvojité vidění aneb diplopie

Dvojité vidění patří mezi další projev v důsledku poškození zrakového nervu. Odborně diplopie přichází náhle a pro nikoho tak není příjemná. Někdy se však může dvojité vidění znovu přechodně objevit po větší oční námaze nebo při únavě, kterou způsobila roztroušená skleróza. Odpočinek je pak skvělým pomocníkem k vymizení obtíží.3

Nystagmus aneb kmitavý pohyb očí

Za nystagmus se označuje více či méně rytmicky se opakujícími pohyby očí ze strany na stranu, shora dolů nebo rotující. Někdy tyto projevy můžete vnímat jako nepříjemné kmitání obrazu. Není však neobvyklé, že si jich sami ani nevšimnete, ale spíše vás na ně upozorní vaše okolí. Nystagmus se může objevit na jednom i obou očích a doprovázet ho mohou závratě a ztráta rovnováhy.3

Uhthoffův fenomén – zhoršení zraku v důsledku horka

Velmi specifickým projevem roztroušené sklerózy je tzv. Uhthoffův fenomén, kdy po zvýšení tělesné teploty nebo vysoké fyzické zátěži dochází k přechodnému zhoršení zraku. Uhthoffův fenomén se projevuje rozmazaným viděním, zvýšenou citlivostí očí a celkově zhoršením kvality zraku.5 Kvůli velkému vlivu teplotních změn na zrak se lidem s těmito potížemi doporučuje především vyhýbat se saunám nebo teplým lázním.

 

Zdroje:

  1. Website ‚healthline‘ What’s the Connection Between MS and Optic Neuritis? Dostupné na: https://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/optic-neuritis
  2. SLÁDKOVÁ, Vladimíra. Diagnostika roztroušené sklerózy, typické klinické příznaky. Medicína pro praxi [online]. 2015; 12(5): 236–242. Dostupné na: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2015/05/07.pdf
  3. Nadační fond Impuls. Příznaky roztroušené sklerózy. Dostupné na: https://www.nfimpuls.cz/index.php/roztrousena-skleroza/o-roztrousene-skleroze/130-priznaky-roztrousene-sklerozy
  4. Website ‚Mayo Clinic‚‘ Optic Neuritis. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/optic-neuritis/symptoms-causes/syc-20354953
  5. HAVRDOVÁ, Eva. Roztroušená skleróza. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008. Dostupné na: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2008-2/roztrousena-skleroza-37798

Vítejte na webu zivotvhlavniroli.cz

Zajímá mě obsah pro pacienty s RS

Zajímá mě obsah pro pečující osoby