It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Roztroušená skleróza patří mezi složitější onemocnění a odborníci rozlišují několik jejích forem a fází. Vzácnější formou nemoci je primárně progresivní fáze, která se vyskytuje pouze u 10–15 % z diagnostikovaných s roztroušenou sklerózou, častěji u mužů než u žen.1 Na rozdíl od některých jiných forem roztroušené sklerózy nejsou u primárně progresivní fáze ataky (období akutních neurologických projevů) zjevně přítomné a dochází k postupnému zhoršování projevů nemoci už od začátku.1 Lékař pak lidem s těmito problémy vždy doporučí docházet na pravidelná neurologická vyšetření a na magnetickou rezonanci, aby mohl průběžně sledovat, jak se projevy nemoci vyvíjejí, a dokázal tak odlišit primárně progresivní fázi od jiných forem roztroušené sklerózy.2

Co se děje s vaším tělem

Primárně progresivní forma se vyskytuje u těch, kteří onemocní v pozdějším věku, mezi 40. až 50. rokem života.3 Hlavní příčinou je významné poškození nervových vláken, jejichž ochranný obal s látkou myelin byl vlivem zánětu v mozku a míše narušen, což způsobuje nemožnost vysílat a přijímat signály se zbytkem těla tak, jak by bylo třeba.4 Primárně progresivní forma nemoci je spojena s většími pohybovými problémy než jiné formy roztroušené sklerózy, a to především s obtížemi s chůzí.1 Mezi další časté projevy se řadí například únava, problémy s řečí a polykáním, s vylučováním nebo se zrakem.

Nezapomínejte na psychickou stránku

Stejně jako u jiných fází roztroušené sklerózy je i u této důležité obrátit se na svého lékaře a mluvit s ním o tom, jak se cítíte, a to jak po stránce fyzické, tak psychické. Je možné, že si projdete psychickými problémy. Někdy jsou takovéto stavy způsobené samotným projevem roztroušené sklerózy, ale mohou být i reakcí na změny ve vašem životě bez ohledu na vaše onemocnění. Nebojte se svěřit odborníkovi, který vám pomůže zvládnout emoční stránku. Důležité je vědět, že na to nejste sami, oporou vám může být rodina, přátelé, lékaři, ale také lidé se stejným onemocněním, ať už co se týče sdílení osobních zkušeností, pomoci při každodenních činnostech, nebo psychické podpory.

 

Zdroje:

  1. Nadační fond IMPULS. Roztroušená skleróza – fáze nemoci. Dostupné z: http://www.multiplesclerosis.cz/index.php/roztrousena-skleroza/o-roztrousene-skleroze/132-faze-nemoci
  2. National Multiple Sclerosis Society. Primary progressive MS (PPMS). Dostupné z: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Primary-progressive-MS
  3. Living Like You. What’s in a name? Understanding your MS. Dostupné z: https://www.livinglikeyou.com/articles/whats-in-a-name-understanding-your-ms
  4. WebMD. Primary Progressive Multiple Sclerosis. Dostupné z: https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/primary-progressive-multiple-sclerosis#1

Vítejte na webu zivotvhlavniroli.cz

Zajímá mě obsah pro pacienty s RS

Zajímá mě obsah pro pečující osoby