It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Roztroušená skleróza je onemocnění mnoha tváří a v průběhu života se vyvíjí. Lékaři proto dělí roztroušenou sklerózu na několik různých typů. Nejběžnější forma roztroušené sklerózy je nazývána jako relaps-remitentní a vyskytuje se u přibližně 85 % lidí s touto nemocí.1 Objevuje se většinou kolem 20. až 30. roku života a má tendenci postihovat dvakrát častěji ženy než muže.1 V této fázi nemoci se střídají ataky (relapsy) neboli období, kdy se objevují projevy nemoci, a remise neboli klidová období bez projevů nemoci. Pojďme blíže porozumět tomu, co se při relaps-remitentní fázi děje.

Projevy nemoci aneb jak vypadá ataka

V relaps-remitentní fázi o sobě dává nemoc vědět ve formě tzv. atak, které můžeme popsat jako období, kdy člověk pociťuje projevy roztroušené sklerózy. Vzhledem k tomu, že roztroušená skleróza postihuje různé části mozku a míchy a způsobuje v nich zánět, mohou se projevy ataky u každého člověka lišit. Mezi nejčastější projevy patří mravenčení na polovině těla, potíže s pohybem, porucha vidění, citlivost na teplo, problémy s vylučováním, svalová ztuhlost, potíže s vnímáním a soustředěním, únava, závratě nebo i deprese.2 Rozpoznat ataku není nic jednoduchého. Zcela zásadní je, že trvá více než 24 hodin, ovšem ve většině případů spíše několik dní.3 Poté nastává alespoň 30denní období klidu, než přijde další ataka.3 Projevy atak neboli odborně relapsů, mohou být mírné, ale v některých případech u nich může být vyžadována i hospitalizace. V případě, že má organismus dostatek energie a rezerv, je velká pravděpodobnost, že tělo po odeznění ataky dokáže pracovat dál, aniž by si člověk povšiml, že proběhla. Zároveň se některé z atak objeví pouze jednou a poté zmizí, jiné však mohou přetrvávat déle.4

Klidové období aneb když lékaři hovoří o remisi5

Po fázi relapsu přichází období remise, kdy dočasně mizí projevy nemoci. V relaps-remitentní formě může dojít ke dvěma situacím. Jedna z nich je, že se tělo po proběhlé atace vzpamatuje a vrací se do původního stavu. Obecně platí, že klidové období rozhodně není signálem, že by člověk nemoc neměl řešit. Druhou možností je, že se v klidovém období organismus nedokáže zcela vrátit do původní kondice. Jak onemocnění postupuje, nervový systém ztrácí svou funkci a již nepracuje na 100 %, čímž nastává pozvolné zhoršování stavu a možný přechod do další fáze onemocnění.

Pravidelné návštěvy u lékaře

Odborníci se shodují na tom, že tato relaps-remitentní fáze nemoci bývá nejlépe ovlivnitelná léčbou.2 Důležitá je včasná diagnostika, která dává vám a vašemu lékaři možnost včas zahájit léčbu a tím předcházet zhoršení nemoci, abyste si mohli dále co nejvíce užívat klidný život. Stává se ale, že dojde k postupu nemoci z relaps-remitentní fáze do jiných forem roztroušené sklerózy. Je to dokonce přirozené, že se stejně tak jako náš život vyvíjí i nemoc. Z toho důvodu je nesmírně důležitá vaše spolupráce s lékařem. Lékař není jasnovidec a v tomto případě více než kdy jindy potřebuje vaši sdílnost, aby dokázal určit, jak se nemoc vyvíjí, a nastavil adekvátní léčebný postup, díky němuž můžete spokojeně fungovat. Stejně tak, jako je důležitá včasná diagnostika, jsou stěžejní pravidelné návštěvy u neurologa a vaše sdílnost a spolupráce s ním.

Připravte se na návštěvu u lékaře pomocí dotazníku, ve kterém si zaznamenáte stav svého onemocnění.

Zdroje:

  1. Living Like You. What ’s in a name? Understanding your MS. Dostupné z: https://www.livinglikeyou.com/articles/whats-in-a-name-understanding-your-ms
  2. MALINOVÁ, Renata a Klára NOVOTNÁ. Brožura pro pacienty. 1. vydání 2017.
  3. SLÁDKOVÁ, Vladimíra. Diagnostika roztroušené sklerózy, typické klinické příznaky. Medicína pro praxi [online]. 2015; 12(5): 236–242. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2015/05/07.pdf
  4. National Multiple Scierosis Society. Relapsing-remitting MS (RRMS). Dostupné z: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Relapsing-remitting-MS
  5. Nadační fond IMPULS. Roztroušená skleróza – fáze nemoci. Dostupné z: http://www.multiplesclerosis.cz/index.php/roztrousena-skleroza/o-roztrousene-skleroze/132-faze-nemoci
  6. MALINOVÁ, Renata a Klára NOVOTNÁ. Brožura pro pacienty. 1. vydání 2017.

Vítejte na webu zivotvhlavniroli.cz

Zajímá mě obsah pro pacienty s RS

Zajímá mě obsah pro pečující osoby