It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Celý svět v poslední době nejvíce zaměstnává téma nového virového onemocnění COVID-19, které je pro člověka vysoce nakažlivé. Virus napadá především plíce a zbytek dýchacích cest.1 Dnes už také víme, že lidé s některými chronickými nemocemi nebo s oslabenou imunitou bývají rizikovější skupinou než běžná populace.2 Ovlivňují se však navzájem COVID-19 a roztroušená skleróza? Pojďme se na tuto problematiku podívat společně.

Je pro lidi s RS koronavirus rizikovější?3

Podle současných dat probíhá onemocnění COVIDEM-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou obdobně jako u stejně starých zdravých osob. Samotné onemocnění RS se tedy nezdá být rizikovým faktorem. Těžší průběh lze očekávat u osob starších 65 let nebo u těch, které trpí zároveň i cukrovkou, vysokým krevním tlakem, jiným onemocněním dýchacích cest nebo jsou obézní. Rizikový je také vyšší stupeň neurologického postižení.

Jak je to s očkováním proti COVIDU-19?3

Stále nemáme k dispozici dostatek informací ohledně dlouhodobého efektu vakcín proti COVIDU-19 u pacientů s RS. Existuje však dostatečný počet očkovaných osob s RS ve světě, a proto lze říct, že žádná z dosud vyvinutých vakcín nenese specifické riziko. Používané vakcíny by neměly zhoršovat průběh RS, být příčinou relapsu nebo zabránit efektu biologické léčby.

Co je třeba u očkování proti COVIDU-19 dodržet?3

 1. Neočkovat osoby, které prodělávají akutní infekční onemocnění (teplota, kašel, rýma, pneumonie, průjmy atd.). V těchto případech je potřeba vyčkat alespoň 2 týdny po odeznění příznaků.
 2. Neočkovat osoby, které COVID-19 prodělaly prokazatelně v posledních 3 měsících.
 3. Před očkováním je vhodné udělat vyšetření protilátek. Je možné, že jste COVID-19 prodělali bezpříznakově.
 4. Nenechte se očkovat v době ataky.
 5. Dále platí povinnost dodržovat vládní doporučení ke snížení rizika nákazy i po očkování. Po vakcíně proti COVIDU-19 trvá určitou dobu, než se dosáhne imunity, proto je potřeba opatrnosti.

NEZAPOMEŇTE:

Pokud nad vakcínou proti COVIDU-19 uvažujete, mějte na paměti, že je třeba se poradit se svým neurologem. Očkování pak provede standardně váš praktický lékař nebo využijte očkovacích center. Následně nezapomeňte název vakcíny a datum podání nahlásit ošetřujícímu lékaři v RS centru. Případně uveďte i veškeré nežádoucí účinky.

Jak je to s dalšími typy očkování a RS?4

Zastavme se ale i u běžně využívaných vakcín a RS, o kterých často kolují různé mýty a nepravdy. Původní zcela odmítavý postoj k očkování je již za námi. I dnes však lze doporučit pouze určité vakcíny a za konkrétních podmínek.

 • Očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a jiné živé vakcíny mohou být rizikové z důvodu léčby RS, která ovlivňuje imunitní systém.
 • Očkování proti tetanu snášejí pacienti relativně dobře. V případě, že nemají protilátky, je jednoznačně potřeba je přeočkovat.
 • Lékaři zásadně nedoporučují pacientům s RS očkování proti žluté zimnici, které se podává před návštěvou některých exotických zemí.
 • Co se dál týká cestování, vakcína proti břišnímu tyfu je možná. Vakcína proti encefalitidám spadá mezi ty rizikovější. Možná je pak profylaxe proti malárii.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?1

Děti osob s roztroušenou sklerózou mají vyšší riziko autoimunitních chorob a můžeme u nich také předpokládat větší riziko reakce po očkování. Je proto vhodné dětem podat vakcínu později a vždy se dopředu ujistit, že je dítě zdravé a netrpí žádnou infekcí. Povinná očkování jsou nicméně vždy zcela jistě na místě.

 

 

Pár důležitých rad na závěr

Zaprvé, očkování je důležité, ale je potřeba s ním zacházet vždy s rozvahou. Zadruhé, k podání jakékoli vakcíny u pacientů s RS musí lékař přistoupit pouze v období remise a až po stanovení hladiny protilátek proti dané infekci. Zatřetí, vždy je potřeba zohlednit pečlivé individuální načasování s ohledem na léčbu i aktivitu nemoci, což platí i v případě COVIDU-19.4

Co se týká současné koronavirové situace, asi tu s námi ještě nějakou dobu bude. Uplatňujte proto opatrnost a dodržujte poctivě všechna hygienická doporučení. Naše poslední rada zní: zůstaňte nadále aktivní a dělejte to, co vás baví. Duševní pohoda je v této situaci důležitější než obvykle. Lépe převezmete kontrolu nejen nad roztroušenou sklerózou, ale i nad strachem z koronaviru.

Zdroje:

 1. MARES, Jan, HARTUNG, Hans-Peter. Multiple sclerosis and COVID-19. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub [online]. 2020 Sep; 164(3) :217–225.Dostupné z: https://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2020/03/01.pdf
 2. MZČR. Informace pro pacienty s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou [online]. Dostupné z: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-pacienty-s-chronickym-onemocnenim-ci-oslabenou-imunitou/
 3. HORÁKOVÁ, Dana. Dnes vydané doporučení pro pacienty s RS Sekcí klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP. In: Aktivní život [online]. Dostupné z: http://aktivnizivot.cz/2021/03/06/dnes-vydane-doporuceni-pro-pacienty-s-rs-sekci-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie-cns-cls-jep/
 4. ŠŤASTNÁ, Dominika. Očkování u pacientů s RS: ano, či ne? In: Roztroušená skleróza. Výběr z edukačního semináře pro zdravotní sestry, který se konal 18.–19. září 2020. Praha: MeDitorial, 2021.