It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Roztroušená skleróza je onemocnění mnoha tváří a v průběhu času se proměňuje. Nejčastější formou je relaps-remitentníkterá může přejít do sekundárně progresivní fáze (nazývána také jako chronicky progresivní forma (SPRS).1 Zatímco pro první fázi je typické, že projevy přicházejí ve formě atak, které pak odezní, u sekundárně progresivní formy se ataky již nedostavují a nestřídá je období klidu, ale neurologické projevy jsou stále přítomné.2 Projevy nemoci se stanou dlouhodobé a pomalu dochází ke zhoršení. Je však také třeba říci, že se průběh roztroušené sklerózy může u každého lišit, a ne všichni z relaps-remitentní formy přejdou do sekundárně progresivní.3

Když relaps-remitentní fáze postupuje do sekundárně progresivní fáze4

Bez léčby dochází k přechodu z relaps-remitentní formy do sekundárně progresivní v průměru po 10 letech přibližně u 50 % lidí, po 25 letech pak až u 85–90 % nemocných. Přechod mezi těmito fázemi je velmi individuální. Ale existuje několik specifických rizikových faktorů, díky nimž je přechod pravděpodobnější. Mezi takové faktory se řadí vyšší věk, delší doba trvání onemocnění, mužské pohlaví, nízká hladina vitamínu D, kouření, neúplné zotavení z úplně první ataky nebo vysoká četnost atak po nástupu nemoci.

Zhoršení kognitivních i fyzických projevů5

Přechod do sekundárně progresivní fáze je také běžně signalizován zhoršením již existujících kognitivních a fyzických projevů bez přítomnosti atak. Mezi kognitivní projevy se řadí větší problémy s nalezením slov a častější potíže s mluvením, zhoršení paměti nebo pomalejší myšlení. Pod fyzické spadají mnohem větší obtíže s pohybem, rovnováhou a chůzí, častější problémy s vylučováním či silnější pocity únavy. Ve skutečnosti to vypadá tak, že například čtení knihy nebo soustředění se na práci je mnohem těžší než v minulosti. Co se týče fyzických činností, může být pro vás daleko obtížnější jít se projít se psem nebo navštívit rodinu. Je proto velmi důležité, abyste sledovali veškeré změny, které se s vaším tělem dějí, a upozornili na ně včas lékaře. Více o tom, jak zjistit přechod do sekundárně progresivní fáze, najdete zde.

Zdroje:

  1. Web MD. Secondary Progressive Multiple Sclerosis. Dostupné z: https://www.livinglikeyou.com/push-back-spms
  2. MS Trust. Managing relapses. Dostupné z: https://www.mstrust.org.uk/about-ms/ms-symptoms/managing-relapses
  3. Living Like You. MS progression and symptom changes. Dostupné z: https://www.livinglikeyou.com/ms-progression-how-do-symptoms-change-over-time
  4. Nadační fond IMPULS. Roztroušená skleróza – fáze nemoci. Dostupné z: http://www.multiplesclerosis.cz/index.php/roztrousena-skleroza/o-roztrousene-skleroze/132-faze-nemoci
  5. Living Like You. Push back on SPMP. Dostupné z: https://www.livinglikeyou.com/push-back-spms