It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Pojem klinicky izolovaný syndrom neboli CIS se používá pro označení prvních neurologických potíží, které mohou ukazovat na roztroušenou sklerózu. Pojďme si vysvětlit, o co se vlastně jedná.

Stejně jako v případě potvrzeného onemocnění roztroušenou sklerózou je CIS způsoben poškozením myelinu obalujícího nervová vlákna (odborně se tento proces nazývá demyelinizace), kvůli čemuž se pak špatně přenášejí nervové signály mezi nervovými buňkami v centrálním nervovém systému.1 Tím je narušen způsob, jakým jsou nervové impulsy přenášeny do mozku a míchy, což vede k neurologickým projevům. Lze říct, že samotné projevy jsou u klinicky izolovaného syndromu obdobné jako u roztroušené sklerózy. Největší rozdíl ale spočívá v tom, že osoba s klinicky izolovaným syndromem je prožije pouze jednou, zatímco lidé s roztroušenou sklerózou je zažívají vícekrát.2 Zda se jedná o klinicky izolovaný syndrom, či již prokazatelné počínající onemocnění roztroušenou sklerózou, mohou lékaři zjistit pomocí magnetické rezonance.3

Příčiny, proč se u člověka rozvine klinicky izolovaný syndrom, nejsou známy. Předpokládá se, že určitý vliv mohou mít dědičné dispozice a roli tu hrají například i vlivy vnějšího prostředí, jako je nedostatek vitamínu D nebo kouření, což může vést k poruchám imunitního systému.4 Klinicky izolovaný syndrom se, podobně jako roztroušená skleróza, objevuje dvakrát až třikrát častěji u žen a vyskytuje se ve věku 20 až 40 let.1

Projevy klinicky izolovaného syndromu5

Lidé, kteří prožijí klinicky izolovaný syndrom, mohou projevy pociťovat buď pouze v jedné části těla, nebo v různých oblastech současně. Mezi běžné projevy můžeme zařadit stejně jako u roztroušené sklerózy například mravenčení v polovině těla, rozostřené vidění či jiné oční problémy, svalovou slabost a ztuhlost, závratě, únavu, problémy s vylučováním, sexuální problémy, deprese a výkyvy nálad. V případě, že přetrvávají alespoň 24 hodin a lékař vyloučí roztroušenou sklerózu, ale i jiné stavy, jako je mrtvice, lymeská borelióza nebo problémy s krevními cévami, které se mohou projevovat podobně, diagnostikuje klinicky izolovaný syndrom.

Přechod z klinicky izolovaného syndromu k roztroušené skleróze1

Klinicky izolovaný syndrom se může, ale nemusí rozvinout až do roztroušené sklerózy. Proto je důležité, aby lékař určil, jaká je pravděpodobnost, že klinicky izolovaný syndrom postoupí. Zjistí to na základě toho, že sleduje, jak se zánětlivá ložiska v mozku rozšiřují v čase a prostoru. Lidé s vysokým rizikem jsou pak poučeni o nutnosti zahájení léčby, která by měla pomoci oddálit nástup roztroušené sklerózy nebo mu zabránit.

 

Zdroje:

  1. National Multiple Sclerosis Society. Clinically Isolated Syndrome (CIS). Dostupné z: https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS/Clinically-Isolated-Syndrome-(CIS)
  2. Living Like You. Clinically isolated syndrome. Dostupné z: https://www.livinglikeyou.com/dictionary/clinically-isolated-syndrome
  3. Nadační fond IMPULS. Diagnostika roztroušené sklerózy. Dostupné z: http://www.multiplesclerosis.cz/index.php/roztrousena-skleroza/o-roztrousene-skleroze/131-diagnostika-roztrousene-sklerozy
  4. Nadační fond IMPULS. Jaké jsou příčiny roztroušené sklerózy. Dostupné z: http://www.multiplesclerosis.cz/index.php/roztrousena-skleroza/o-roztrousene-skleroze/152-priciny-roztrousene-sklerozy
  5. Web MD. What is Clinically Isolated Syndrome? Dostupné z: https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/clinically-isolated-syndrome#1