It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Roztroušenou sklerózu doprovází řada rozličných projevů. Než se dostaneme k jejich výčtu, je třeba pochopit, proč k nim dochází. Roztroušená skleróza je nemocí, jež postihuje centrální nervový systém, který se skládá z mozku a míchy. Nervové buňky v těchto tkáních, zvané neurony, spolu komunikují pomocí svých nervových výběžků, jimž se říká nervová vlákna. Tato vlákna neboli výběžky na sobě mají ochranný obal tvořený látkou myelin. Roztroušená skleróza způsobuje zánět v mozku a míše, vlivem tohoto zánětu pak dochází k narušení těchto ochranných obalů. Kvůli narušeným obalům nemohou být správně přenášeny signály mezi neurony a zbytkem těla, což vidíme v různých projevech roztroušené sklerózy. Tyto signály jsou totiž zodpovědné za mnoho funkcí, jako je například rovnováha, koordinace pohybů, zrak nebo paměť.1

Nemoc mnoha tváří

Projevy se mohou člověk od člověka značně lišit podle toho, na jakém místě v mozku či v míše dojde k poškození neuronů. U někoho se může jednat o problémy s pohybem, svalovou slabost nebo křeče, a to bez souvislosti s předchozí zátěží. Jindy jde o potíže se zrakem, s vyprazdňováním nebo o depresi a úzkosti. Mezi další časté projevy patří únava, špatná koordinace pohybů, mravenčení, brnění a sexuální potíže.2

Zaznamenejte si projevy svého onemocnění pomocí dotazníku. Může vám pomoci i při přípravě na návštěvu u lékaře.

Ataky a co znamenají

Všechny tyto projevy přicházejí ve formě atak, které jsou obdobími, kdy pacient symptomy nemoci plně pociťuje. Ataka trvá více než 24 hodin, ovšem ve většině případů spíše několik dní.1 Za ataku se nepovažuje například třicetiminutové brnění nohy či ruky. Dalším kritériem je, že od poslední ataky by měl uběhnout alespoň měsíc.

Každou ataku vždy střídá období klidu neboli remise. V počáteční a zároveň nejčastější fázi roztroušené sklerózy, nazývané jako relaps-remitentní, se v obdobích klidu můžete často cítit téměř v pořádku. S každou atakou ale narůstá stupeň neurologického postižení, které vám nemusí být zjevné, ale uvnitř vašeho těla probíhá. Nejzásadnější proto je, aby se s léčbou nemoci začalo co nejdříve, a to i přesto, že se zpočátku mohou její projevy zdát jako drobné a nezávažné. Zánětlivý proces v těle totiž stále pokračuje, jen o sobě nedává přímo vědět. Včasná odborná péče však pomáhá tyto procesy tlumit a zmenšit tak míru poškození nervového systému.2 Více o typech roztroušené sklerózy najdete zde.

Zdroje:

  1. SLÁDKOVÁ, Vladimíra. Diagnostika roztroušené sklerózy, typické klinické příznaky. Medicína pro praxi [online]. 2015; 12(5): 236–242. Dostupné na: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2015/05/07.pdf
  2. MALINOVÁ, Renata a NOVOTNÁ, Klára. Brožura pro pacienty. 1. vydání 2017.