It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Roztroušená skleróza způsobuje různé druhy bolestí, jejichž závažnost se může u každého lišit. Je důležité si uvědomit, že bolest je jedním z nejobtížněji popsaných „neviditelných“ projevů. Navíc je velmi náročná po psychické stránce. Kombinace samotné bolesti a možné emocionální nevyrovnanosti pak může často způsobit, že se cítíte vyčerpaní a nezvládáte běžné každodenní činnosti. I proto je velmi důležité porozumět jednotlivým druhům bolesti, jelikož se jim tak můžete snažit předejít nebo je alespoň zmírnit.1 Při roztroušené skleróze se může člověk potýkat také s poruchou senzitivity neboli citlivosti. Všechny tyto projevy si proto blíže rozeberme.2

Neuropatická čili nervová bolest

Takzvané neuropatické bolesti vznikají v důsledku poškození ochranného obalu nervových vláken (neboli tzv. nervových výběžků, které jsou součástí neuronů) v určité části centrálního nervového systému. Následkem tohoto poškození pak nemohou být správně přenášeny signály mezi mozkem a zbytkem těla, což se projeví právě neuropatickou bolestí, která o sobě dává vědět lehkým brněním, mravenčením, ale i intenzivní a pálivou bolestí. Pocity mravenčení a brnění vznikají nejvíce v nohou a rukou, odkud se mohou rozšířit do dalších částí těla. Tyto nepříjemné pocity se mohou objevit samovolně, ale i po nadměrném zahřátí rukou nebo nohou či při dotyku.1, 3

Muskuloskeletální bolest (bolest svalů a kloubů)

Druhý typ bolesti, který může doprovázet roztroušenou sklerózu, se nazývá muskuloskeletální. Jedná se o bolest svalů a kloubů způsobenou chronickým oslabením svalstva v důsledku roztroušené sklerózy. Tato bolest se projevuje hlavně u špatně pohyblivých lidí s těžším postižením pohybového aparátu.1 Jde o velmi závažný stav, který se však dá ovlivnit protahováním, cvičením nebo masážemi.

Senzitivní poruchy

Jak jsme nadnesli už v úvodu, spolu s předchozími obtížemi se objevují také pocity snížené nebo zvýšené citlivosti v různých částech těla. Výjimkou není ani snížená citlivost pro teplo a chlad. Objevuje se často na polovině těla nebo také na nohou, trupu, někdy pak jen na prstech rukou či nohou.2 Senzitivní poruchy jsou velmi časté i na začátku nemoci, a proto není dobré je podcenit, i když se může někdy zdát, že nejsou tolik podstatné.4 Ale jsou stejně důležité jako všechny ostatní projevy roztroušené sklerózy, a proto kdyby na ně došlo, neprodleně navštivte lékaře. Připomínáme, že ataka projevů se vyznačuje tím, že trvá alespoň 24 hodin, ne pouze hodinku nebo dvě.5

Vnímejte projevy svého těla a řešte je

Mezi hlavní typy bolesti roztroušené sklerózy tedy řadíme bolest nervů, odborně neuropatickou bolest, a bolest svalů a kloubů, odborně muskuloskeletální bolest. Velmi často se objevují také poruchy citlivosti v různých místech těla nebo změněná citlivost na teplo a chlad. Jelikož se roztroušená skleróza u každého projevuje jinak, neexistují žádná obecně daná pravidla pro zvládání, a především předcházení těmto potížím, které mohou nemoc provázet. Co se týká bolesti, je vždy dobré vypozorovat, co zrovna spouští tu vaši. Zároveň neotálejte a poraďte se se svým lékařem, jak by se daly obtíže řešit. Mezi doporučované aktivity se řadí například fyzioterapie, jóga nebo uklidňující technika jako třeba meditace. Pamatujte však i na to, že bolesti se mohou časem měnit, tak jako se postupně vyvíjí samotná nemoc. Nebojte se proto sledovat změny svého těla, ale i ty, jež se na první pohled mohou zdát nedůležité.6 Pro vašeho lékaře mohou být velmi důležité při výběru té nejlepší péče o vaše zdraví.

Zdroje:

  1. MS Society. About MS. Signs and Symptoms. Pain. Dostupné na: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/pain
  2. Ordinace. První příznaky roztroušené sklerózy. Dostupné na: https://www.ordinace.cz/clanek/prvni-priznaky-roztrousene-sklerozy/
  3. National MS Society. Pain. Dostupné na: https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Pain.
  4. Nadační fond Impuls. Příznaky roztroušené sklerózy. Dostupné na: https://www.nfimpuls.cz/index.php/roztrousena-skleroza/o-roztrousene-skleroze/130-priznaky-roztrousene-sklerozy
  5. SLÁDKOVÁ, Vladimíra. Diagnostika roztroušené sklerózy, typické klinické příznaky. Medicína pro praxi [online]. 2015; 12(5): 236–242. Dostupné na: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2015/05/07.pdf
  6. MS Society. Pain and unpleasant sensations in MS booklet. Dostupné na: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/signs-and-symptoms/pain